DIARI DE TARRAGONA, 3 DE MAIG DE 2018

DIARI DE TARRAGONA, 3 DE MAIG DE 2018

Rècord d’inserció laboral al Comte de Rius

De l’estudi d’inserció laboral de l’Institut Comte de Rius de Tarragona es desprenen resultats  excel·lents, els millors que s’han obtingut des que es realitza, ara fa vuit anys.
D’aquest estudi, corresponent al curs 2016-2017, s’ha constatat que als sis mesos d’haver obtingut la titulació només el 3,95% dels alumnes estan en situació de cerca de feina.
Per als cicles formatius de grau mitjà s’observa que la majoria d’alumnes opten per  continuar ampliant els seus estudis (59,67%). No obstant això, aquells que decideixen incorporar-se al mercat laboral també troben feina amb facilitat, ja que només un 4,83% d’aquests titulats està buscant feina.
En els cicles formatius de grau superior la tendència majoritària és incorporar-se al mercat laboral un cop finalitzats els estudis (84,09%) i només un 3,88% està buscant feina.
Per al grau mitjà un 72,80% dels alumnes que treballen ho fan amb alguna tasca relacionada amb els estudis que han cursat, mentre que per al grau superior aquest valor arriba fins a un 87,81%.
Cal destacar que prop del 50% dels alumnes que treballen han trobat la feina gràcies a  l’Institut, sigui a l’empresa on han fet les pràctiques o a una borsa de treball... per tant, es pot veure que la formació a demanda, la formació dual, les aliances amb les empreses i associacions, així com altres modalitats formatives del Comte de Rius, són una molt bona eina per augmentar l’ocupabilitat dels futurs professionals i per poder accedir de manera ràpida al món del treball.Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256