EL PUNT AVUI DIMARTS, 1 DE MAIG DEL 2018

EL PUNT AVUI DIMARTS, 1 DE MAIG DEL 2018

RÈCORD D’INSERCIÓ LABORAL AL COMTE DE RIUS

De l’estudi d’inserció laboral de l’Institut Comte de Rius de Tarragona es desprenen resultats excel·lents, els millors que s’han obtingut des que es va començar a realitzar, ara fa vuit anys. En quest estudi, corresponent al curs 2016-2017, es constata que al cap de sis mesos d’haver obtingut  a titulació només el 3,95% dels alumnes estan en situació de cerca de feina. En els cicles formatius  de grau mitjà s’observa que la majoria dels alumnes opten per continuar ampliant els seus estudis  59,67%). No obstant això, aquells que decideixen incorporar-se al mercat laboral també troben feina  amb facilitat, ja que només un 4,83% d’aquests titulats estan buscant feina. En els cicles formatius de grau superior la tendència majoritària és incorporar-se al mercat laboral un cop finalitzats els estudis (84,09%) i només un 3,88% està buscant feina. Al grau mitjà un 72,80% dels alumnes que treballen ho fan en alguna tasca relacionada amb els estudis que han cursat, mentre que en el grau superior  aquest valor arriba fins a un 87,81%. Cal destacar que prop del 50% dels alumnes que treballen han trobat la feina gràcies a l’Institut, sigui a l’empresa on han fet les pràctiques, sigui per la borsa de  treball... Per tant, es pot veure que la formació a demanda, la formació dual, les aliances amb les empreses i associacions, així com altres modalitats formatives del Comte de Rius, són molt bona eina per augmentar l’ocupabilitat dels futurs professionals i per poder accedir de manera ràpida al món del treball.Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256