ENTREVISTA BECA ERAMUS+ Cristina Bustamante i Mariano Elipe

ENTREVISTA BECA ERAMUS+ Cristina Bustamante i Mariano Elipe

1)  Com valoraríeu la vostra estada a BASF Ludwigshafen?

 Molt positiva. És una experiència enriquidora. El fet de treballar en una escola tècnica (Ausbildung), pròpia de l’empresa BASF, amb instal·lacions i equipaments de primer ordre i amb un grup de professors i personal tècnic amb gran experiència docent en les àrees que s’imparteixen, et fan sentir acollit des d’un primer moment.   


2) Creieu que és quelcom necessari pels professors en general? Recomanaríeu l’experiència?

Indubtablement. Recomanem  aquesta experiència a tot el professorat del CFGS de Química Industrial i del CFGM de Planta Química que imparteix mòduls relacionats amb operacions unitàries (destil·lació, evaporació, extracció), reacció química, regulació i control, transport de sòlids i fluids i generació i distribució d’energia. També la recomanem a d’altres famílies professionals que imparteixen alguns mòduls amb continguts semblants. Creiem que pot ser interessant pels professors de la família d’Electricitat i Electrònica.


3)   Heu trobat diferències entre el sistema DUAL alemany i l’espanyol? En cas afirmatiu, quines serien?

Si. Al sistema Dual alemany els alumnes es formen durant 3-3,5 cursos, i hi ha una gran alternança entre la formació a l’empresa, que es divideix en formació pràctica al Ausbildung (escola tècnica d’aprenentatge pròpia de l’empresa) i  formació “in situ” a les plantes, i la formació teòric-pràctica que reben a l’institut associat (Berufsschule o Vocational School). Durant la seva formació, els alumnes, o azubis, incrementenprogressivament la vessant pràctica a l’empresa des del primer fins a l’últim curs.
 Una altra gran diferència és que les diferents matèries d’una determinada formació o branca professional no estan subdividides en Unitats Formatives. A Alemanya, la formació professional dual funciona amb blocs de continguts que es desenvolupen durant dos, tres o quatre setmanes i que alternativament poden ser impartits a l’empresa i/o a l’institut associat.
 Tots els continguts impartits són avaluats per les  Cambres d’Indústria i Comerç (IHK), a través d’un comitè anomenat PAL, constituït per experts provinents de la indústria i de l’ensenyança. Així, el PAL de la IHK és l’encarregat d’elaborar els exàmens parcials i finals, que són idèntics per a tot l’Estat Alemany, per les diferents matèries de cada branca professional i que es realitzen el mateix dia i a la mateixa hora a tota Alemanya.

4)     Quins són els coneixements més importants que us emporteu de l’estada?

Coneixements tècnics sobre posada en marxa, conducció i aturada dels equipaments industrials ubicats a l’escola d’Ausbildung: extracció-destil·lació i rectificació a les plantes TTV i reacció a la planta de PV.

5)   Com creieu que el Comte de Rius es pot beneficiar del que heu après, a l’hora d’aplicar-ho a l’ensenyança?

Podríem aplicar algunes metodologies innovadores com l’ensenyança mitjançant ulleres de realitat virtual que ajuden als estudiants a visualitzar els elements interns dels aparells. També la utilització de tabletes per la realització de checklist i procediments de treball guiats, amb l’ajuda de codis QR.

6) Quines activitats us agradava realitzar en el vostre temps lliure? Visites culturals, excursions…

Vam realitzar dues visites culturals: una a Heidelberg, ciutat universitària i romàntica per excel·lència; i una altra a Worms, ciutat natal de Martí Luter, monjo alemany creador de les 95 tesis que van fer trontollar l’església catòlica al segle XVI .

 També vam anar al poble de Bad Dürkheim, on es celebrava aquests dies el Wurstmarkt, que està considerada la festa del vi més gran del món, semblant al que l’Oktober Fest a Munich ho és per a la cervesa.Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256