Electromecànica de Vehicles

M1  Motors

M2  Sistemes auxiliars del motor

M3  Circuits de fluids, suspensió i direcció

M4  Sistemes de transmissió i frenada

M5  Sistemes de càrrega, engegada i motors elèctrics

M6  Circuits elèctrics auxiliars del vehicle

M7  Sistemes de seguretat i confortabilitat

M8  Mecanitzat bàsic

M9  Formació i orientació laboral

M10 Empresa i iniciativa emprenedora

M11 Anglès tècnic

M12 Síntesi
Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat