Aliances

LES ALIANCES TERRITORIALS: UN MODEL ON TOTHOM HI GUANYA

El centre de formació obert a l’entorn i pro actiu al servei de les necessitats de les persones, de les empreses, de les organitzacions i de les administracions públiques

PRINCIPIS

A l’Institut Comte de Rius entenem la gestió de les aliances com la concreció d’una estratègia que faci possible l’adaptació de la nostra feina a les transformacions de les demandes i expectatives de la societat.

  • Gestionem aliances diverses i diferents d’acord amb la nostra Missió, Visió i Valors, i la política de qualitat (Projecte Educatiu de Centre -> Projecte de Direcció -> Pla Estratègic) -> per donar valor als alumnes i als grups d’interès, la societat, les empreses, la ciutat...
  • Amb una actitud pro activa i un seguiment rigorós (objectius, compromisos, pla d’activitats, avaluació, satisfacció dels grups interès).
  • I renovem, augmentem i diversifiquem les nostres aliances, d’acord amb les necessitats i finalitats en l’estratègia.

ELEMENTS CLAU

  • Recursos tecnològics i innovació, formació i desenvolupament dels alumnes (activitats alumnes, intercanvis mobilitat, FCT, dual,...).
  • Recursos tecnològics i innovació, formació i desenvolupament del professorat (estades empreses i activitats conjuntes,...).
  • Acords de formació i/o acreditació de competències: projectes a demanda per a empreses, institucions, organitzacions...
  • Benchmarking amb els centres de l’entorn, i especialment amb els centres d’FP.
  • Difusió de les relacions, convenis i intercanvis.

ALIANCES

Centre col·laborador IOC (FP) i instituts FP ciutat

 

Convenis amb l’administració laboral i amb administracions locals

Convenis amb les universitats

Convenis amb empreses i associacions empreses

Sectors petroquímic (FP dual, FP integrada i dual) Químic (FP dual, FP dual transnacional, FP integrada)

Manteniment elèctric instrumentista (FP dual) Electricitat i electrònica (Formació per l’Ocupació nivell 1, FP integrada i dual)

Fabricació Mecànica (FP dual)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat