Emprenedoria

Què és el Projecte Escola Emprenedora?

El Projecte és el conjunt d’infraestructura, recursos i medis, posats a disposició dels alumnes, ex alumnes, persones amb vincles a l’institut, emprenedors de l’escola.

Per què aquesta iniciativa?

Tradicionalment la nostra societat i la nostra cultura ha vist quasi com a única opció de treball ser contractat i assalariat en una empresa, tot percebent com a molt arriscada la possibilitat de crear-ne una de pròpia.

Però la situació actual de recessió i incertesa econòmica, davallada dels llocs de treball i dificultats per endegar nous projectes empresarials dificulta enormement la sortida laboral dels nostres alumnes, sobretot els que volen emprendre una iniciativa empresarial.

Per tant, davant d’aquesta situació se’ns pot obrir una bona oportunitat per valorar l’emprenedoria com a eina generadora de llocs de treball i riquesa.

Alguns dels alumnes, els més atrevits i emprenedors, no es veuen amb prou forces i empenta per iniciar la seva empresa davant la situació econòmica actual. Tenen pocs o nuls recursos econòmics, desconeixen amb profunditat totes les casuístiques que es trobaran per muntar la seva empresa, i tot i que ja tenen coneixements, no saben per on començar ni com, tot i tenir clar què volen.

En què consisteix el Projecte?

El projecte es basa a donar cobertura, assessorament i suport a l’alumne/a, ex alumne/a, persones amb vincles a l’institut, que vulguin muntar la seva pròpia empresa assumint les despeses derivades, a excepció de les d’alta a la Seguretat Social i Salaris, IRPF i IVA que corren a càrrec dels emprenedors.

Infraestructura

L’escola proveirà l’alumne de l’espai necessari per desenvolupar la seva activitat, en un lloc de fàcil accés tant per als emprenedors com per als seus futurs clients.

Aquest espai disposarà de taula, cadires, equipament informàtic, telèfon/fax, fotocopiadora/impressora i dels accessoris necessaris per al bon desenvolupament de la tasca administrativa associada a qualsevol activitat econòmica.

L’escola es farà càrrec de les despeses de llum, aigua, telèfon, neteja de l’espai, etc., de manera que l’emprenedor es dedicarà exclusivament a posar en marxa el seu projecte sense haver de patir els inconvenients i maldecaps de pensar en les despeses que anirà tenint al llarg de la seva participació en el Projecte.

Els emprenedors podran accedir i usar tallers, laboratoris i altres instal·lacions del centre que puguin ser necessaris per al bon desenvolupament de la seva activitat emprenedora, sempre que no afecti el normal desenvolupament de l’activitat docent del centre, prioritària al Projecte.

Durada

La durada de l’estada en l’espai destinat al Projecte serà com a màxim d’un any a partir del moment en què se signi el conveni institut/emprenedor.

Cada any l’emprenedor deixarà lliure l’espai destinat al Projecte per a un nou emprenedor/s que vulgui/n fer-ne ús.

A qui afecta?

En aquesta iniciativa participen de manera directa o indirecta:

  • L’alumne/a, ex alumnes, persones vinculades a l’escola que volen muntar el seu propi negoci.
  • El/La professor/a tutor/a que ha fet la selecció d’aquells que tenen més possibilitats d’èxit.
  • El departament de Formació i Orientació Laboral.
  • Els professors que imparteixen les matèries que tenen a veure amb l’activitat principal de l’empresa que crearan.
  • El/la Responsable de Prevenció de Riscos, qui garantirà el compliment dels aspectes lligats a la prevenció i a la llei orgànica de protecció de dades (LOPD).
  • L’institut on es muntarà l’empresa, sota el paraigües d’aquest Projecte, serà qui cedirà la infraestructura i recursos.

Tot i que no és fonamental, fora bo que diferents administracions públiques i/o privades també participessin en el projecte donant suport a la iniciativa emprenedora dels alumnes així com amb tota mena d’orientació al llarg dels diversos estadis de desenvolupament del projecte.

Concurs d'Elevator Pitch

pòster (pdf)


bases (doc)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat