Innovació i transferència tecnològica

L’Institut Comte de Rius ha creat el Servei d’Innovació i Transferència Tecnològica (SITT), que s’ha erigit en membre actiu de la Xarxa InnovaFP del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El SITT, mitjançant la col·laboració amb empreses per a desenvolupar projectes d’innovació i transferència de coneixement, ha de permetre mantenir actualitzats els coneixements dels professors de l’INS Comte de Rius per tal d’aconseguir una millor capacitació dels seus alumnes per potenciar els vincles CENTRE FORMATIU - EMPRESA i augmentar la competitivitat de les empreses que hi participen.

Objectius

  • Actualització dels coneixements del professorat de l’INS Comte de Rius, que haurà de revertir en la millora de la formació dels seus alumnes i en un augment de la motivació.
  • Esdevenir un pol de coneixement. Això implica que l’INS Comte de Rius genera coneixement que després haurà de revertir en el territori a l’hora que el farà ser un referent en aquesta matèria.
  • Rendibilització de les instal·lacions i equipament del centre.
  • Millora de les relacions INS Comte de Rius - Empresa. Aquesta millora de les relacions, s’espera que contribueixi a: millorar els currículums dels diferents cicles formatius, la inserció dels alumnes a les empreses i l’equipament i/o instal·lacions del centre, ja sigui a través de donacions de les empreses, o bé com a inversió de les quantitats facturades a les pròpies empreses per la prestació dels serveis.
  • Augment de la competitivitat de les empreses. El fet d’augmentar la competitivitat de les empreses, no només afavoreix el teixit empresarial i facilita la millor relació del centre amb les pròpies empreses, sinó que fomenta que les empreses competitives, que necessitaran tècnics, facilitin la inserció dels alumnes de Formació Professional.

PROJECTES D'INNOVACIÓ

DIGITAL TWIN BOXES

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat