ACORD DE CORRESPONSABILITAT

ACORD DE CORRESPONSABILITAT (AC):

L’acord de corresponsabilitat (AC) signat entre l’Institut Comte de Rius i l’Administració educativa vol potenciar l’autonomia de centre en la gestió i funcionament per a la consecució dels objectius del projecte educatiu, donar suport als objectius estratègics del projecte de direcció i fomentar el lideratge distribuït per a l’assumpció de responsablitats i el rendiment de comptes, mitjançant el desenvolupament d’estratègies i accions orientades a assegurar l'equitat i a millorar la cohesió social i els resultats educatius, prevenir l'abandonament primerenc de l'educació i la formació i desenvolupar projectes d’excel·lència educativa que aportin experiències de qualitat al sistema educatiu.

En l’elaboració i el desplegament de l’acord ha d’haver el compromís de tota la comunitat educativa, per la qual cosa es concreten les corresponsabilitats i es rendeixen comptes al claustre i al consell escolar.

Document ACORD DE CORRESPONSABILITAT

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256