Carta de Compromís Educatiu

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU (CCE):

(Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC) i les orientacions del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius)

La carta de compromís educatiu (CCE) de l’Institut Comte de Rius, en el marc del projecte educatiu de centre, expressa els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives i els compromisos, amb l’alumne/a i la familia (menors d’edat) o  l’alumne/a major d’edat i el centre, que s’avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren.

A més de ser una eina de primer ordre per a la implicació i la participació dels/de les alumnes, les famílies i els/les professors/es, en el projecte comú que té com a objectius fonamentals  la cohesió social i l’èxit educatiu de tots/es els/les alumnes.

Document CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU MENORS D’EDAT


Document CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU MAJORS D’EDAT

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat