Política de Qualitat

L’Institut Comte de Rius defineix la seva Política de la Qualitat com la directriu bàsica i el compromís per oferir un servei de qualitat de forma respectuosa amb el medi ambient com a Estratègia General de l’organització.

Per aquest motiu, posa de manifest el seu compromís d’exercir les seves activitats docents tenint en consideració els següents principis:

  • Actuar segons la prioritat bàsica i permanent d’aconseguir la més alta qualitat, tant en el  servei que ofereix a les parts interessades com en el treball que desenvolupen les persones que formen l’organització, de manera que siguin satisfetes les necessitats i les expectatives implícites i no implícites dels seus clients i de les persones que fan possible l’esmentat servei. Tot això, considerant el que estableix la normativa vigent aplicable i la norma ISO 9001:2015, com a fonament del Sistema de Gestió de la Qualitat, incloent-hi tots els elements i persones que col·laborin amb l’organització, ja sigui internament o externa.
  • Mantenir un Sistema de Qualitat considerant un compromís de millora contínua de l’eficàcia i l’eficiència de l’acompliment de l’organització i del compliment dels requisits establerts, així com de prevenció de la contaminació i respecte per l’entorn, humà i del medi ambient.
  • Proporcionar el marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat i fites mediambientals proposades, encoratjar a la participació activa i fomentar la consulta de l’equip humà del centre en les accions i la gestió de la prevenció dels riscos laborals.
  • Valoritzar els recursos humans com a part integrant del procés de millora del Sistema de Gestió del centre, entenent que aquest només es pot aconseguir amb la comunicació, la participació activa i el treball en equip de tots els membres de l’organització.

Conscient que només es pot millorar allò que es coneix, la direcció de l’Institut Comte de Rius vetlla i facilita l’assoliment de la Política de la Qualitat, la qualitat dels serveis del centre, el respecte al medi ambient i la protecció de la integritat i salut de les persones, potenciant el desenvolupament de l’Equip Humà de l’organització.

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
Bureau Veritas
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256