Política de Qualitat

L’Institut Comte de Rius defineix la seva Política de la Qualitat com a la directriu bàsica i el compromís per a oferir un servei de qualitat de forma respectuosa amb el medi ambient, tot incloent-los en la Estratègia General de l’organització.

Per aquest motiu l’Institut Comte de Rius posa de manifest el seu compromís d’exercir les seves activitats docents tenint en consideració els següents principis:

  • Actuar segons la prioritat bàsica i permanent d’aconseguir la més alta qualitat , tant en el servei que ofereix a les parts interessades com en el treball que desenvolupen les persones que formen l’organització, de manera que siguin satisfetes les expectatives implícites i no implícites dels seus clients i de les persones que fan possible l’esmentat servei. Tot això, considerant el que estableix la normativa vigent aplicable i està implementat un model de gestió per processos, basat amb la norma ISO 9001:2015 i en el model e2cat, com a fonament del Sistema de Gestió de la Qualitat, incloent-hi tots els elements i persones que col•laborin amb l’organització, ja sigui internament o externa per tal de trobar la millora contínua en la qualitat de l'ensenyament.
  • Mantenir un Sistema de Qualitat considerant un compromís de millora contínua de l’eficàcia i l’eficiència de l’acompliment de l’organització i del compliment dels requisits establerts així com de prevenció de la contaminació i respecte per l’entorn, humà i mediambiental.
  • Proporcionar el marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat i fites mediambientals proposades i encoratjar a la participació activa i fomentar la consulta de l’equip humà del centre en les accions i la gestió de la prevenció dels riscos laborals.
  • Valoritzar els recursos humans com a part integrant del procés de millora del Sistema de Gestió del centre, entenent que aquest només es pot aconseguir amb la comunicació, la participació activa i el treball en equip de tots els membres de l’organització.

Conscient que només es pot millorar allò que es coneix, la direcció de l’Institut Comte de Rius vetlla i facilita l’assoliment de la Política de la Qualitat, la qualitat dels serveis del centre, el respecte al medi ambient i la protecció de la integritat i salut de les persones, potenciant el desenvolupament de l’Equip Humà de l’organització.

El Director

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat