Prevenció de Riscos Laborals

Documents

Pla d'Emergència (PDF)
Centre cardio-protegit (PDF)
Responsabilitat Social Mediambiental (PDF)

Descarrega el Manual de bones pràctiques ambientals
L’objectiu principal d’aquest manual és aconseguir una conscienciació que modifiqui els nostres hàbits inadequats i que afecti no només a les hores lectives sinó que es faci extensiu en la nostra vida fora del centre.
Amb aquest document es pretén sensibilitzar sobre l’impacte que de forma habitual generem al medi ambient i aportar solucions mitjançant la proposta de bones pràctiques ambientals correctes.
Equip de millora "Gestió dels riscos laborals derivats de les activitats de l'institut i del seu impacte ambiental"

Sirenes


Sirena d'emergència
- S'ha evacuar el centre i dirigir-se als punts de concentració

Sirena de confinament
- S'han de tancar les finestres i romandre a les aules fins a nou avís

Enllaços web

Seguretat i salut laboral

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)

Medi Ambient i Sostenibilitat

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

FORMULARI
Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat