Projecte Lingüístic de Centre (PLC)

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC):

(Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC) i les orientacions del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius)
El projecte lingüístic de centre (PLC) de l’Institut Comte de Rius, que forma part del projecte educatiu, es defineix com un projecte plurilingüe i intercultural i emmarca el tractament de les llengües al centre.

I té en compte tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre,  defineix el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tenen repercussions lingüístiques,  i  s’estructura en quatre àmbits: pedagògic, de gestió i govern del centre, humà i de serveis, i administratiu.

Tota la comunitat educativa l’ha de conèixer i ha de contribuir a la seva aplicació i desenvolupament.

Document PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256