Trets definitoris

Trets Definitoris del Centre

  • La voluntat de l’Institut Comte de Rius és fomentar l’esperit crític dels seus alumnes, el capacitar-los per a prendre decisions, inculcar una actitud responsable en la feina i respectuosa vers la societat i l’entorn i també el sentir-se satisfet i predisposat en l’aprenentatge continu.
  • L’Institut Comte de Rius vol transmetre als seus alumnes els valors bàsics d’una societat democràtica, plural i aconfessional : respecte, llibertat, responsabilitat, solidaritat, diàleg i participació.
  • L’Institut Comte de Rius garanteix un ús normalitzador i no discriminatori de les dues llengües oficials. El català és la llengua de comunicació oral i escrita del Centre. Així mateix és facilitarà, dins les possibilitats, el coneixement de llengües estrangeres.
  • L’educació que ofereix l’Institut Comte de Rius vol potenciar les capacitats de cada alumne i es fonamenta en un tracte personalitzat tot orientant-la a inserir els joves en el món laboral, a facilitar-los l’accés a la Universitat, i a afavorir-los l’auto ocupació.
  • L’Institut Comte de Rius ofereix també una formació adequada a l’entorn social i laboral, col·laborant amb empreses i institucions per tal de mantenir la professionalitat del professorat i el nivell tècnic i la satisfacció dels alumnes.
  • L’Institut Comte de Rius és un centre escolar obert i participatiu en les activitats de caire social i dóna suport a iniciatives d’interès en relació amb d’altres centres escolars.
  • L’Institut Comte de Rius té especial interès en la formació permanent d’exalumnes, així com de professionals en actiu, dins dels sectors industrials de l’entorn.
  • L’Institut Comte de Rius propicia l’actualització científica, tecnològica i pedagògica, i està obert a innovacions educatives i promou la millora contínua com a principi d’organització de centre.
  • La gestió de L’Institut Comte de Rius es fonamenta en la transparència i en la participació activa de tota la comunitat educativa i es promouen els mecanismes necessaris per fer-les efectives.
  • L’Institut Comte de Rius crea condicions adequades per estimular el treball en equip i la relació personal de professors, alumnes i personal no docent.

Més Institut

L’institut Comte de Rius és un centre innovador quant a la introducció de noves tecnologies i la introducció de noves formes d’aprenentatge.

Una de les innovacions que presenta el nostre centre és Integra FP.cat, una manera de convalidar l’experiencia laboral i/o els cursos sense titulació oficial impartits pel Departament del Treball

En els darrers cursos escolars i també en l’actual , l’Institut Comte de Rius ha estat un dels centres escollit per l’Institut Obert de Catalunya per realitzar la jornada tècnica dels dissabtes, corresponent al M01 Automatismes Industrials del CFGM instal·lacions elèctriques automàtiques. El passat 20 d’octubre de 2011, es va sol·licitar a la Direcció General de Centres Educatius que l’Institut Comte de Rius passés a ser Centre Col·laborador de l’Institu Obert de Catalunya, la qual cosa es va aconsegir. La incorporació de l’Institut Comte de Rius com a centre col·laborador de l’Institut Obert de Catalunya és, doncs, una realitat.

Les relacions de l’Institut amb institucions educatives de diferents països ha fet possible que la Universitat del Petroli&Gas de Ploiesti (Romania) hagi visitat el nostre Institut per dur a terme el projecte ”Consolidació de la capacitat institucional del Consorci Regional a Montenia del Sud’’

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat