Mecanització

M1  Processos de mecanització

M2  Mecanització per control numèric

M3  Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials

M4  Fabricació per arrencament de ferritja

M5  Sistemes automatitzats

M6  Interpretació i representació gràfica

M7  Metrologia i assajos

M8  Formació i orientació laboral

M9 Empresa Iniciativa Emprenedora

M10 Anglès tècnic

M11 Síntesi

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat