Formació contínua i per a l'ocupació

La formació per a l’ocupació que es realitza en el nostre centre es concreta en quatre àmbits:

  • L’àmbit dels plans de formació destinats prioritàriament a persones ocupades. Es realitza mitjançant plans que poden tenir caràcter intersectorial o sectorial i que es desenvolupen mitjançant convenis subscrits amb l’Administració i les entitats beneficiàries.
  • L’àmbit de les accions formatives adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades. Tenen com a objectiu millorar les competències de les persones per a la seva inserció o reinserció en el mercat laboral en els llocs de treball que requereixin, en cada moment, el sistema productiu.
  • L’àmbit de la formació de programes de qualificació professional inicial per a col·lectius que han esgotat les seves opcions en el sistema educatiu, amb una doble finalitat: assolir la inserció laboral i/o la inserció acadèmica en el sistema educatiu.
  • L’àmbit de formacions a mida, amb l’objectiu de donar resposta a aquelles noves necessitats de formació fruït dels diferents moments socioeconòmics.

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat