FP Semipresencial

La formació professional, que es fonamenta en els principis d'igualtat d'oportunitats, en l’Institut Comte de Rius necessita culminar les iniciatives endegades en cursos anteriors per poder esdevenir una oferta formativa de prestigi i de qualitat, generadora d'ocupació i connectada amb la realitat de les empreses per poder així adaptar-se i satisfer les demandes del mercat, flexibles i amb una oferta formativa al llarg de la vida que garanteixi processos formatius adaptats a totes les necessitats i en tot moment.

Un dels principals objectius que s'ha fixat la Unió Europea en el Marc Estratègic per a la Cooperació en l'àmbit de l'Educació i la Formació per a l'any 2020 és augmentar la qualificació professional dels treballadors i treballadores fins als estudis postobligatoris.

Característiques de la modalitat semipresencial

La modalitat semipresencial facilita, de forma especial a la població adulta, la compatibilització de la formació amb el treball o amb altres activitats, alhora que permet adaptar el ritme i el seguiment dels aprenentatges a la disponibilitat individual de cada persona.

  • Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al mòdul professional.
  • Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al mòdul professional.
  • Les activitats d’ensenyament-aprenentatge que l’alumnat faci de forma semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les fetes de forma presencial.

Estructura de la Formació Professional Inicial modalitat semipresencial

La modalitat semipresencial s’estructura en dos o més cursos escolars, d’acord amb les característiques pròpies de cada cicle formatiu.

No obstant això, aquest fet no implica que la persona hagi de fer el cicle formatiu en dos o tres cursos acadèmics, perquè, entre d’altres coses, la permanència en el cicle formatiu dependrà principalment de les següents circumstàncies:

  • Les competències professionals acreditades.
  • La seva capacitat personal i de dedicació a l’estudi.
Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat