Planta Química

M1  Operacions unitàries en planta química

M2  Operacions de reacció en planta química
M3  Control de processos químics industrials
M4  Operacions de generació i transferència d'energia en procés químic

M5  Transport de materials en la indústria química

M6  Paràmetres químics

M7  Tractament d'aigües

M8  Principis de manteniment electromecànic

M9  Formació i orientació laboral

M10 Empresa i iniciativa emprenedoral

M11 Anglès tècnic

M12  Síntesi

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat