CURS D’ESPECIALITZACIÓ: DIGITALITZACIÓ EN EL MANTENIMENT INDUSTRIAL 2023/2024

1.- Participants en el procés i requisits

Poden participar en el procés les persones interessades que estiguin en possessió dels títols següents:

CFPS EEA0 Sistemes electrotècnics i automatitzats
CFPS EEB0 Automatització i robòtica industrial
CFPS EEC0 Manteniment electrònic
CFPS FMB0 Programació de la producció en fabricació mecànica
CFPS FMC0 Disseny en fabricació mecànica
CFPS IAB0 Processos i qualitat en la indústria alimentària
CFPS IMA0 Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
CFPS IMB0 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
CFPS IMC0 Mecatrònica industrial
CFPS QUA0 Química industrial
CFPS QUB0 Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

Oferta:
20 places

2.- TERMINIS:

 • Presentació de sol·licituds: del 29 de juny al 5 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
 • Publicació llistes provisionals: 10 de juliol de 2023.
 • Publicació llistes provisionals

 • Sorteig de desempat: 11 de juliol de 2023.
 • Període de reclamacions: de l’11 al 17 de juliol, ambdós inclosos.
 • Publicació llistes definitives: 18 de juliol de 2023.
 • Publicació Llistes definitives

 • Matrícula: del 19 al 24 de juliol, ambdós inclosos.

3.- Documentació per a la preinscripció

El model de sol·licitud de preinscripció es troba a disposició en el web del Departament d'Educació per poder-lo descarregar i emplenar.

Descarregar sol·licitud de preinscripció

Documentació a presentar, presencialment, en el centre:

 • Sol·licitud de preinscripció emplenada.
 • DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Certificació de la qualificació mitjana del cicle de formació professional que permet l'accés.

4.- Assignació

Ordre descendent segons la qualificació mitjana del cicle de formació professional que s’al·legui per accedir al curs.

En cas d’empat en les qualificacions, s’aplicarà sorteig de desempat el dia 11 de juliol.

 

5.- Llista d’espera

En cas que la demanda sigui superior a l’oferta de places, les sol·licituds que no s’assignin al centre i curs d’especialització restaran en la llista d’espera en l’ordre que es segueix per fer l’assignació.

 

6.- Documentació per a la matrícula

 • Matrícula ordinària: del 19 al 24 de juliol. Prèviament, cal demanar dia i hora.
 • cita prèvia *Disponible a partir del 18 de juliol

 • Les persones que no formalitzin la matrícula fins el dia 24 de juliol perdran el dret a reserva de plaça.

 

Documentació per formalitzar la matrícula:

 • Imprès de matrícula (recollir a consergeria).
 • Fotocòpia i original del DNI.
 • Fotocòpia i original de la tarja sanitària.
 • Tres fotos en color tipus carnet.
 • Original i fotocòpia del/s certificat/s dels estudis finalitzats que permeten l’accés.
 • Resguard de l’import ingressat a qualsevol caixer de la Caixa de Pensions al compte de l’Institut Comte de Rius i indicant el nom de la persona que es matricula. (Assegurança escolar i aportació serveis del centre, AFA opcional). Veure imprès de pagament.

 

7.- Preus de matrícula i impresos de pagament:

 

Llista d’admesos i llista d’espera

Les llistes d’admesos i exclosos es publicaran a la web de forma anonimitzada.

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256