Matrícula Batxillerat i Cicles Formatius 2020/2021


Matrícula dels alumnes del centre que continuen estudis (passen de curs o repeteixen):

 • Entre el 22 i 25 de juny, els tutors enviaran per mail als alumnes l’imprès de matrícula i els impresos de pagament
 • L’imprès de matrícula informa de la matrícula que formalitzarà el centre, amb la informació extreta de la junta d’avaluació. Qualsevol modificació es farà un cop iniciat el curs mitjançant el procediment de “Modificació de matrícula”. No cal retornar-lo signat.
 • Cal formalitzar el pagament i enviar el/s justificant/s del pagament al mail pagamentmatricula.comtederius@gmail.comabans del 3 de juliolEspecificant en l'assumpte del el nom complert, curs, estudi i grup (si escau) en què es matricula. Exeple: Assumpte: Maria Roure Martínez 2 LACQ A
 • Matrícula extraordinària de Batxillerat: 8 de setembre

MATRÍCULA D'ALUMNES QUE HAN FET PREINSCRIPCIÓ A NOUS ESTUDIS

BATXILLERAT

Matrícula de persones admeses segons llistat publicat el 7 de juliol de 2020:

 • Matrícula del 8 al 14 de juliol
 • Prèviament, cal demanar dia i hora al telèfon 977 241 384, per portar la documentació i tenir entrevista amb el cap d’estudis
 • Les persones que no formalitzin la matrícula abans del 14 de juliol perdran el dret a reserva de plaça

Documentació per formalitzar la matrícula:

Preus de matrícula i impresos de pagament:

Preinscripció i matrícula extraordinària de setembre:

 • Matrícula extraordinària per 2n Batxillerat: 7 al 10 de setembre

MATRÍCULA D'ALUMNES QUE HAN FET PREINSCRIPCIÓ A NOUS ESTUDIS

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

Matrícula de persones admeses segons llistat publicat el 30 de juliol de 2020:

 • Matrícula de l’1 al 7 de setembre: Horari de 8’30 a 14 hores
 • Prèviament, cal demanar dia i hora al telf. 977 241 384 (a partir del dia 31 d'agost, de 8.30 h a 14 h)
 • Les persones que no formalitzin la matrícula abans del 7 de setembre perdran el dret a reserva de plaça
 • Les persones que no han estat admeses cal que consultin la gestió de vacants

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

Documentació per formalitzar la matrícula:

Preus de matrícula i impresos de pagament:

- CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Documentació per formalitzar la matrícula:

Preus de matrícula i impresos de pagament:

 

Gestió de vacants:

 • El dia 8 de setembre es publicarà al Destaquem del web del centre la llista de vacants per cada ensenyament i el lloc i hora de l’acte públic d’adjudicació de les vacants que se celebrarà el dia 9 de setembre.
 • El dia 9 de setembre es procedirà a adjudicar les places vacants per ordre de barem, per la qual cosa serà necessària la compareixença de la persona interessada o persona en qui delegui, en el lloc i hora especificats el dia 8 de setembre.
 • Les persones que no acudeixin a l’acte d’adjudicació de vacants perdran qualsevol dret a reserva de plaça.

El procés de matrícula i gestió de vacants queden subjectes a possibles modificacions per causa de la pandèmia. Verificar a la nostra web dates i procediments.

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256