PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2020/21

Nou

1.- PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’accepten sol·licituds en paper.

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari i NO S’HA DE PRESENTAR CAP CÒPIA AL CENTRE NI DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA.Només en els cas que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al•legats, cal enviar per correu electrònic la documentació acreditativa al centre demanat en primera opció.

Accés a la sol·licitud de preinscripció en suport electrònic

*(disponible del 2 al 8 de juny)

- Un cop s'hi accedeix, anar a "Pas 1", "Per internet", triar "Sol·licitud electrònica","Vés-hi"

Nou

2.- SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Únicament en casos que no sigui possible la presentació de la sol·licitud electrònica

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, caldrà enviar el document que genera l’aplicació junt amb la documentació escanejada o fotografiada per mail al centre triat en primera opció.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud només en cas de sol·licitud en suport informàtic

Documentació identificativa:

Major d’edat:

 • DNI / NIE / Tarja de residència
 • TSI (Tarja Sanitària Individual)

Menor d’edat:

 • DNI alumne i del Pare/Mare o Tutor
 • TSI (Tarja Sanitària Individual)
 • Llibre de família

Documentació a efectes de baremació:

 • Certificat acadèmic nota mitja numèrica ESO
 • Si encara l’està cursant; certificat nota mitjana de 1, 2, 3 ESO
 • Certificat prova d’accés (no cal certificat si superada a partir del 2011, sinó termini fins ”pendent determinar”))
 • Per 2n. curs: Últim butlletí de notes de 1r. curs

No cal adjuntar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-lo abans de finalitzar el període de reclamació.

Accés a la sol·licitud de preinscripció

*(disponible del 2 al 8 de juny)

- Un cop s'hi accedeix, anar a "Pas 1", "Per internet", triar,”Suport informàtic”,"Vés-hi"
- Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, enviar el document generat i la documentació escanejada al mail preinscripcio.comtederius@gmail.com , especificant a l’assumpte del correu “Documentació preinscripció + nom i cognoms de la persona” (aquest compte de correu és exclusiu per fer aquest tràmit).

Nou

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

Caldrà sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 977 24 13 84, en horari de 9 a 13 hores, a partir del dia 2 de juny.

Nou

4.- TERMINIS:

Publicació de l'oferta de places

Nou

5.- ASSIGNACIÓ DE PLACES

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle:

 • VIA 1: 60% de les places: via ESO o estudis equivalents
 • VIA 2: 20% de les places: via PQPI i Formació professional bàsica
 • VIA 3: 20% de les places: via Prova d’accés, Curs d’Accés a Grau mitjà o altres titulacions (PFI)

Més informació: Web del Departament d’Educació

Per qualsevol dubte o consulta: iescomtederius@xtec.cat

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256