PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR 2017/2018

Important: La presentació de sol·licituds de preinscripció a cicles de grau superior es farà en un únic període al maig (sense período de preinscripció al setembre)


Presentació de sol·licituds:

 • La sol·licitud de preinscripció s’ha d’omplir i enviar telemàticament, des de casa, a través del web del Dept. d’Ensenyament (link al final d’aquesta página)
 • Un cop emplenada i enviada la sol·licitud cal
  • - Imprimir-la
  • - Signar-la
  • - Presentar-la amb tota la documentació que s'especifica a continuació (originals i còpies) únicament en el centre demanat en primera opció

  (el centre facilitarà mitjans informàtics a persones que no puguin fer-ho amb mitjans propis)

Documentació identificativa que cal presentar

 • Original i fotocòpia DNI / NIE / Tarja de residència
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)

Documentació a efectes de baremació que cal presentar

 • Certificat de la prova d’accés
 • Certificat nota mitjana Batxillerat
 • Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, FP2)

(Es pot acreditar documentalment la qualificació obtinguda fins el 26 de juny)

Terminis

Del 25 al 31 de maig (termini per presentar documentació fins el 2 de juny)

 • LListes amb puntuació provisional: 21 de juny
 • Reclamació puntuacions: 22 al 26 de juny
 • LListes un cop resoltes reclamacions: 28 de juny
 • Llistes amb puntuació definitiva: 3 de juliol
 • Llistes d’alumnat admès i llista d’espera: 12 de juliol
 • Matrícula: 13 al 20 de juliol

Assignació de places

Les peticions peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle:

 • 60% de les places: via de Batxillerat o estudis equivalents. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries pel cicle
 • 20% de les places : via Curs d’Accés als cicles formatius de grau superior (CAS) o Curs de Preparació per a la incorporació als CFGS. Tenen prioritat alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària.
 • 20% de les places: via Prova d’Accés o altres titulacions

Si per alguna via no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de vies de forma proporcional.

Finalitzat aquest procés, les places vacants que resultin s’assignen a les persones que només aportin títol de tècnic de grau mitjà, amb les prioritats següents:

 1. Les que procedeixen de la mateixa família professional o una família professional afí
 2. Els que procedeixen d’una família professional no afí

Consulta les opcions d’accés a cicles de GS en funció de la família o cicle del títol de tècnic al·legat per a l’accés

Opcions families

Accés a la sol·licitud de preinscripció *

- Opció disponible quan comenci el termini
- Un cop s'hi accedeix, anar a "Pas 1", "Per internet", Vés-hi
- El codi del nostre centre és 43003653

Important: Un cop emplenat i enviat el document, cal imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo, amb la resta de documentació, al centre triat en primera opció

Més informació: Web del Departament d’Ensenyament

Gestió de vacants:

 • El dia 20 de juliol a la tarda es publicarà al web i taulells del centre la llista de vacants per cada ensenyament i el lloc i hora de l’acte públic d’adjudicació de les vacants que es celebrarà el dia 21 de juliol.
 • El dia 21 de juliol es procedirà a adjudicar les places vacants per ordre de barem, per la qual cosa será necessària la compareixença de la persona interessada o persona en qui delegui, en el lloc i hora especificats el dia 20 de juliol.
 • Les persones que no acudeixin a l’acte d’adjudicació de vacants perdran qualsevol dret a reserva de plaça.
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
Bureau Veritas
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256