PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2022 / 2023

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’ha de presentar cap còpia al centre. El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació acreditativa necessària.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a.S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents, ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat.

Nou

1.- PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

Documentació identificativa:
- Si s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

- Si l’alumne no té número identificador de RALC cal presentar el llibre de família, cas que l’alumne sigui menor d’edat.

Documentació a efectes de baremació:

 • Certificat acadèmic nota mitjana numèrica ESO.
 • Si encara l’està cursant: certificat nota mitjana de 1r, 2n, 3r ESO.
 • Per 2n curs de BAT: últim butlletí de notes de 1r curs de BAT.

No cal adjuntar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-la abans de finalitzar el període de reclamació.

Accés a la sol·licitud de preinscripció en suport electrònic

*(disponible del 20 al 26 d’abril)

Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

Nou

2.- SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic.

Documentació identificativa:

Major d’edat:

 • DNI o NIE o passaport
 • TSI (Targeta Sanitària Individual)

Menor d’edat:

 • De l’alumne: DNI o NIE o passaport.
 • Del pare/mare/tutor: DNI o NIE o passaport.
 • TSI (Targeta Sanitària Individual)
 • Llibre de família

Documentació a efectes de baremació:

 • Certificat acadèmic nota mitjana numèrica ESO.
 • Si encara l’està cursant: certificat nota mitjana de 1r, 2n, 3r ESO.
 • Per 2n curs de BAT: últim butlletí de notes de 1r curs de BAT.

No cal adjuntar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-la abans de finalitzar el període de reclamació.

Accés a la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic

*(disponible del 20 al 26 d’abril)

Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

 

Nou

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

No cal sol·licitar cita prèvia.

Nou

4.- TERMINIS:

 • Publicació de l’oferta de places: 19 d’abril
 • OFERTA DE PLACES
 • Enviar sol·licitud: del 20 al 26 d’abril
  (Es pot enviar la documentació fins el dia 27 d’abril)
 • • Llistes amb puntuació provisional: 23 de maig
  • Tots els llistats es publicaran en aquesta web

  LLISTAT PROVISIONAL

 • Termini per presentar reclamacions: del 23 al 30 de maig, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • AVÍS IMPORTANT:

  AVÍS IMPORTANT: Reclamacions preinscripció BAT: del 23 al 30 de maig És indispensable revisar la publicació del barem provisional i, en el cas que no estigui informada la qualificació o els criteris, acreditar-los documentalment a la sol·licitud de preinscripció, durant el període de reclamacions.

 • LListes amb la puntuació un cop resoltes reclamacions: 3 de juny
 • LLISTAT AMB RECLAMACIONS RESOLTES

 • Llistes amb puntuació ordenada: 9 de juny
 • LLISTAT AMB PUNTUACIÓ ORDENADA

 • Llistes d’alumnes admesos i llista d’espera: 22 de juny
 • LLISTAT D'ADMESOS

  LLISTAT D'ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE

 • Matrícula ordinària: Del 23 al 29 de juny
 • Matrícula extraordinària (només per a matrícula a 2n curs, per a alumnes pendents de l’avaluació de setembre de BAT): del 5 al 7 de setembre

Criteris prioritaris i complementaris per l’admissió

Més informació: Web del Departament d’Educació

Per qualsevol dubte o consulta: iescomtederius@xtec.cat

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256