PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2021 / 2022

Nou

1.- PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’accepten sol·licituds en paper.

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació acreditativa necessària, i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Documentació identificativa:
Si s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

Accés a la sol·licitud de preinscripció en suport electrònic

*(disponible de l’11 al 17 de maig)

Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

Nou

2.- SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud en suport informàtic:

Documentació identificativa:

Major d’edat:

 • DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea
 • TSI (Tarja Sanitària Individual)

Menor d’edat:

 • De l’alumne: DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea
 • Del pare/mare/tutor: DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea
 • TSI (Tarja Sanitària Individual)
 • Llibre de família

Documentació a efectes de baremació:

 • Certificat acadèmic nota mitjana numèrica ESO
 • Si encara l’està cursant: certificat nota mitjana de 1r, 2n, 3r ESO
 • Per 2n curs de BAT: últim butlletí de notes de 1r curs de BAT

No cal adjuntar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-la abans de finalitzar el període de reclamació.

Accés a la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic

*(disponible de l’11 al 17 de maig)

 

Nou

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

Caldrà sol·licitar cita prèvia

Nou

4.- TERMINIS:

 • Publicació de l’oferta de places: 7 de maig
 • OFERTA DE PLACES
 • Enviar sol·licitud: de l’11 al 17 de maig
  (Es pot enviar la documentació fins el dia 18 de maig)
 • LListes amb puntuació provisional: 8 de juny
  • Tots els llistats es publicaran en aquest web

  LLISTAT PROVISIONAL

 • Termini per presentar reclamacions: del 9 al 15 de juny, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • LListes amb la puntuació un cop resoltes reclamacions: 18 de juny
 • LLISTAT AMB RECLAMACIONS RESOLTES

 • Llistes amb puntuació ordenada definitiva: 23 de juny
 • LLISTAT AMB PUNTUACIÓ ORDENADA DEFINITIVA

 • Llistes d’alumnat admès i llista d’espera: 9 de juliol
 • LLISTAT D'ADMESOS

  LLISTAT D'ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE

 • Matrícula ordinària: Del 12 al 16 de juliol
 • Matrícula extraordinària (només per a matrícula a 2n curs, per a alumnes pendents de l’avaluació de setembre): del 7 al 10 de setembre

Criteris generals i complementaris de prioritat

Més informació: Web del Departament d’Educació

Per qualsevol dubte o consulta: iescomtederius@xtec.cat

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256