PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2018/19

Presentació de sol·licituds:

 • La sol·licitud de preinscripció s’ha d’omplir i enviar telemàticament, des de casa, a través del web del Dept. d’Ensenyament (link al final d’aquesta página)
 • Un cop emplenada i enviada la sol·licitud cal
  • - Imprimir-la
  • - Signar-la
  • - Presentar-la amb tota la documentació que s'especifica a continuació (originals i còpies) únicament en el centre demanat en primera opció

  (el centre facilitarà mitjans informàtics a persones que no puguin fer-ho amb mitjans propis)

Documentació identificativa que cal presentar

Major d’edat:

 • Original i fotocòpia DNI / NIE / Tarja de residència
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)

Menor d’edat:

 • Original i fotocòpia DNI alumne i del Pare/Mare o Tutor
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)
 • Original i fotocòpia del llibre de família

Documentació a efectes de baremació que cal presentar

 • Certificat acadèmic nota mitja numèrica ESO
 • Si encara l’està cursant; certificat nota mitjana de 1, 2, 3 ESO
 • Per 2n. curs: Últim butlletí de notes de 1r. curs

Terminis

Del 14 al 24 de maig (presentar documentació fins el dia 28 de maig)

 • LListes amb puntuació provisional: 5 de juny
 • Reclamació puntuacions: 6 al 8 de juny
 • LListes un cop resoltes reclamacions: 13 de juny
 • Llistes amb puntuació ordenada definitiva: 18 de juny
 • Llistes d’alumnat admès i llista d’espera: 3 de juliol

 

Criteris generals i complementaris de prioritat

 

Accés a la sol·licitud de preinscripció *(disponible quan comenci el termini)

- Opció disponible quan comenci el termini
- Un cop s'hi accedeix, anar a "Pas 1", "Per internet", Vés-hi
- El codi del nostre centre és 43003653

Important: Un cop emplenat i enviat el document, cal imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo amb la resta de la documentació al centre triat en primera opció.

Matrícula ordinària: 

Del 4 a l’11 de juliol

Les persones que tinguin plaça assignada i estiguin pendents d’avaluació al setembre han de confirmar la reserva de plaça al centre aquesta semana

Matrícula extraordinària (alumnes pendents d’avaluació al setembre): :

Del 5 al 7 de setembre

Més informació: Web del Departament d’Ensenyament

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256