PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2019/20

Presentació de sol·licituds :  Existeixen dues possibilitats, disponibles al web del
Departament d’Educació

 1. Presentar sol·licitud al registre electrònic

Requereix:

  1. identificació IdCat Mòbil (del tutor legal si alumne menor d’edat)
  2. estar escolaritzat a Catalunya des del 2015-16 (número d’identificació de l’alumne)
   El tràmit acaba amb l’enviament del formulari i NO s’ha de presentar cap còpia al centre ni documentació identificativa. Només en els cas que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal presentar documentació acreditativa en el centre demanat en primera opció.
 1. La sol·licitud en suport informàtic,

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud cal:

  1. Imprimir-la
  2. Signar-la (el tutor legal si alumne menor d’edat)
  3. Presentar-la amb tota la documentació que s’especifica a continuació (originals i còpies) únicament en el centre demanat en primera opció

El centre facilitarà mitjans informàtics i assessorament a persones que no puguin fer-ho
amb mitjans propis.

Documentació a presentar en cas de sol·licitud en suport informàtic
Documentació identificativa

Major d’edat:

 • Original i fotocòpia DNI / NIE / Tarja de residència
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)

Menor d’edat:

 • Original i fotocòpia DNI alumne i del Pare/Mare o Tutor
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)
 • Original i fotocòpia del llibre de família
Documentació a efectes de baremació
 • Certificat acadèmic nota mitja numèrica ESO 
 • Si encara l’està cursant; certificat nota mitjana de 1, 2, 3 ESO
 • Per 2n. curs: Últim butlletí de notes de 1r. curs

No cal presentar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades  d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-la abans de finalitzar el període de reclamació s’obtindrà de les bases de dades d’Educació.

Terminis: Del 14 al 21 de maig
(presentar documentació fins el dia 23 de maig)

 • Publicació de l’oferta de places: 10 de maig
 • LListes amb puntuació provisional: 4 de juny

Informa si cal presentar documentació per no haver-se pogut creuar dades (període de reclamació)

 • Reclamació puntuacions: 5 al 12 de juny
 • LListes un cop resoltes reclamacions: 17 de  juny
 • Llistes amb puntuació ordenada definitiva: 21 de juny
 • Llistes d’alumnat admès i llista d’espera: 8 de juliol

Matrícula ordinària:  Del 9 a l’15 de juliol

Matrícula extraordinària (només per matricular-se a 2n curs, si pendents d’avaluació al setembre): Del 6 al 10 de setembre

 

Criteris generals i complementaris de prioritat

 

Accés a la sol·licitud de preinscripció *(disponible quan comenci el termini)

- Opció disponible quan comenci el termini
- Un cop s'hi accedeix, anar a "Pas 1", "Per internet", “Vés-hi”
- El codi del nostre centre és 43003653

Més informació: Web del Departament d’Educació

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256