Proves d'accés a Cicles Formatius

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2017
Inscripció:
Del 20 al 29 de març (La sol·licitud es presentarà per via telemàtica)
Consultes:
Departament d’Ensenyament
Import de la inscripció:
20,65 Euros (últim dia pagament 30 març – 22 h)
Presentació de documentació al centre assignat:
Del 18 al 24 d’abril (fins a les 18.30 h)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant el model disponible al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

  • Full de relació de la documentació
  • Currículum formatiu.
  • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
  • Sol·licitud d’exempció parcial, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
Llistes provisionals admesos i exclosos:
25 d'abril
Període de reclamacions:
Del 26 al 28 d’abril
Publicació llistes definitives d’admesos i exempcions atorgades:
2 de maig
Realització de la prova:
DIMECRES 10 de maig de 2017
HORA INICI PROVES : 16.00h (Presentació en l’Institut 15.30h)

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2017
Inscripció:
Del 20 al 29 de març (La sol·licitud es presentarà per via telemàtica)
Consultes:
Departament d’Ensenyament
Import de la inscripció:
33,20 Euros (últim dia pagament 30 març – 22 h)
Presentació de documentació al centre assignat:
Del 18 al 24 d’abril (fins a les 18.30 h)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant el model disponible al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

  • Full de relació de la documentació
  • Currículum formatiu.
  • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
  • Sol·licitud d’exempció parcial, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
Llistes provisionals admesos i exclosos:
28 d'abril
Període de reclamacions:
3 al 4 de maig
Publicació llistes definitives d’admesos i exempcions atorgades:
5 de maig
Realització de la prova:
PART COMUNA: DIMECRES 17 de maig de 2017
PART ESPECÍFICA: DIJOUS 18 de maig de 2017

HORA INICI PROVES : 16.00h (Presentació en l’Institut 15.30h)

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS I CONSULTES GM I GS 2017
Publicació dels resultats de les proves
GRAU MITJÀ

Provisionals : 19 de maig

Definitives : 25 de maig

GRAU SUPERIOR

Provisionals : 26 de maig

Definitives : 1 de juny

Horari consultes qualificacions:
GRAU MITJÀ

22 i 23 de maig (VEURE HORARI)

GRAU SUPERIOR

29 i 30 de maig (VEURE HORARI)

Reclamacions i recursos:
Proves d’accés al Grau Mitjà
del 22 al 24 de maig de 2017
Proves d’accés al Grau Superior
del 29 al 31 de maig de 2017
Publicació qualificacions i lliurament certificats: (a partir de les 12 h)
GRAU MITJÀ

25 de maig de 2017

GRAU SUPERIOR

1 de juny de 2017 (CERTIFICATS PROVA COMPLETA)

3 de juliol de 2017 (CERTIFICATS PARTS PROVA)

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
Bureau Veritas
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256