Proves d'accés a Cicles Formatius

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2021
Inscripció:
Del 15 al 25 de març (La sol·licitud es presentarà per via telemàtica)
Consultes:
web Departament d'Educació
Import de la inscripció:
23.85 Euros (últim dia pagament 26 març – 22 h)
Llistes provisionals
admesos i exclosos:
13 d’abril
Presentació de
documentació al
centre assignat:

Del 14 al 27 d’abril

Enviar la documentació a provesacces.comtederius@gmail.com La documentació enviada fora del termini establert (del 14 al 27 d'abril) no es tindrà en consideració.

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

  • Full de relació de la documentació i/o modificació de dades.
  • Currículum formatiu.
  • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
  • Sol·licitud d’exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
  • Certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.
Publicació llistes definitives
d’admesos i exempcions atorgades:
30 d’abril
Realització de la prova:
DIMECRES 5 de maig de 2021
HORA INICI PROVES : ---
16.00h (Presentació en l’Institut 15.30h)

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2021
Inscripció:
Del 15 al 25 de març (La sol·licitud es presentarà per via telemàtica)
Consultes:
web Departament d'Educació
Import de la inscripció:
38,35 Euros (últim dia pagament 26 març – 22 h)
Llistes provisionals
admesos i exclosos:
14 d’abril
Presentació de
documentació al
centre assignat:

Del 15 al 28 d’abril

Enviar la documentació a provesacces.comtederius@gmail.com La documentació enviada fora del termini establert (del 15 al 28 d'abril) no es tindrà en consideració.

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

  • Full de relació de la documentació i/o modificació de dades.
  • Currículum formatiu.
  • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
  • Sol·licitud d’exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
  • Certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.
Publicació llistes
definitives d’admesos
i exempcions atorgades:
5 de maig
Realització de la prova:

Part comuna: DIMECRES 12 de maig de 2021

Part específica: DIJOUS 13 de maig de 2021

HORA INICI PROVES : 16.00h (Presentació en l’Institut 15.30h)

PROVES D’ACCÉS 2021
Publicació dels resultats de les proves: [NOMÉS PER INTERNET]
GRAU MITJÀ

Provisionals : 21 de maig
Definitives : 28 de maig

GRAU SUPERIOR

Provisionals : 25 de maig
Definitives : 2 de juny

Horari consultes qualificacions: [SEGONS DOCUMENTS ANNEXOS :
GRAU MITJÀ

25 i 26 de maig

GRAU SUPERIOR

27 i 28 de maig

Reclamacions i recursos:
La persona aspirant pot presentar reclamació contra la qualificació de la prova i la valoració del currículum, adreçada a la comissió avaluadora.
Proves d’accés al Grau Mitjà
del 24 al 26 de maig
Proves d’accés al Grau Superior
del 26 al 28 de maig
La comissió avaluadora resol les reclamacions amb la publicació de les qualificacions definitives.
Lliurament de certificats (a partir de les 12 h):
GRAU MITJÀ

31 de maig de 2021

GRAU SUPERIOR

3 de juny de 2021 (CERTIFICATS PROVA COMPLETA)
2 de juliol de 2021 (CERTIFICATS PARTS PROVA)

MEMBRES COMISSIÓ AVALUADORA

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256