PREMI FPCAT A LA RECERCA EDUCATIVA. INSTITUT COMTE DE RIUS. PROJECTE EL LABORATORI PELS NÚVOLS

PREMI FPCAT A LA RECERCA EDUCATIVA. INSTITUT COMTE DE RIUS. PROJECTE EL LABORATORI PELS NÚVOLS

Laboratoris del Departament de Química de l’Institut Comte de Rius a Tarragona, portem 6 cursos fent un canvi de 360 graus en la gestió integral, utilitzant una eina molt potent que els alumnes tenim a les nostres mans: els dispositius mòbils. Amb ells, des del núvol, podem controlar reactius, equipaments, i formar-nos des de la realitat virtual, les rutes i la seguretat mitjançant l’ús d’una xarxa social dinàmica. Hem portat la creativitat i la innovació, a la gestió dels laboratoris del nostre centre educatiu, amb aprenentatges reals, competencials i aplicables en el món empresarial 4.0.

El projecte ha anat creixent curs rere curs, incloent la realitat virtual com a eina de capacitació de l’alumnat en manteniment industrial, la seguretat mitjançant un canal Tik Tok creat per l'alumnat, o fins hi tot la gestió de residus intel·ligent, proposant millores amb sistemes sostenibles i autogestionables per part de l'alumnat. Estem vivint una quarta revolució industrial, i hem d'introduir-la ja a les nostres aules i laboratoris, perquè no només afectarà als processos de fabricació.

Les empreses en les que els nostres alumnes estan fent les seves estades pràctiques ens ho demanen. Aquesta revolució està canviant la forma d'ensenyar, i afecta a com els nostres alumnes interactuen amb els seus aprenentatges i les experiències que esperen tenir mentre aprenen. Més enllà d'això, genera canvis en els entorns laborals, que requereixen noves capacitats i rols. El projecte del Laboratori pels núvols treballa fomenta el treball cooperatiu, dóna resposta als Objectius de Desenvolupament Sostenible i és totalment clonable a qualsevol centre educatiu, o empresa del sector.

Des del punt de vista docent, el projecte, ha suposat canvis en els plans i programes d'estudi, els processos educatius, mitjançant l'aplicació de les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC). Tenim millores comunicatives entre els membres del departament, i els alumnes, que compartim 14 laboratoris, durant més de 13 hores diàries, i els gestionen com si fossin empreses reals i a temps real.

Aquest projecte exposa el treball diari i de millora contínua d’alumnes de cicles de formació de grau mitjà, i de retruc de superior de la família química, liderats per un equip humà que creu en el canvi com a eina per impulsar una millora en els resultats educatius i en la cohesió social, una formació competencial i una excel·lència en tots els seus processos.

EQUIP HUMÀ DE PROFESSORS QUE LIDEREN EL PROJECTE: Jordi Masip (Cap de Laboratoris), Víctor Manuel García (Cap del Departament de Química), Núria Ferré (Tutora d’OPLAB 1, Coordinadora TAC, dinamitzadora del projecte). Tots ells professors del Departament de Química. EQUIP HUMÀ D’ALUMNES: 1ER I 2ON CURS DE CICLE DE FORMACIÓ DE GRAU MITJÀ D'OPERACIONS DE LABORATORI.

Pilotatge i millores: 2200 alumnes i professors, en 6 cursos acadèmics. Departament de Química- Institut Comte de Rius- TarragonaMinisterio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat