Història

L'Institut Comte de Rius, fundat l’any 1928, ha tingut dins l’àmbit de Tarragona una projecció històrica d’ensenyaments tècnics i professionals de qualitat, amb una gran inserció laboral i un reconeixement social dels seus titulats.

El 75è Aniversari de l'Institut

L’any 2003 l’Institut Comte de Rius va celebrar el seu 75è aniversari. En aquest any es van programar molts actes:

 • Recerca de la primera promoció d’alumnes de l’Institut , la qual cosa va tenir molt d’èxit.
 • Edició del llibre 75 anys d’ensenyament professional a Tarragona de l’Escola del Treball a l’IES-SEP Comte de Rius (1928-2003) de Jordi Piqué Padró, la presentació del qual es féu a la Diputació de Tarragona el dia 16 d’abril del 2004.
 • Conferència Inaugural del curs 2003-2004 el dia 2 d’octubre amb l'assistència de la Sra Carme Laura Gil, consellera d’Ensenyament de la Generalitat, qui en va fer la lliçó inaugural.
 • Jornada amb el títol ‘’ III JORNADA DE QUALITAT A L’ENSENYAMENT I INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES ’’.

Molts d’altres actes es van celebrar al centre, els protagonistes dels quals van ser els alumnes i el professorat: Sant Joan Bosco, Sant Jordi, La Setmana Cultural... van ser festejats d’una manera especial que es va veure reflectida en una edició extra de la revista KOMTEDERIUS del Centre.

Finalment, un concert a l’auditori de ‘La Caixa’ de Tarragona va cloure les celebracions d’aquest 75è aniversari, amb la participació de dues formacions professionals de joves del Conservatori Professional de Música de Vila-seca. Fou, també, l’any 2003 quan l’Ajuntament de la Ciutat de Tarragona concedí la Medalla d’Argent a l’Institut com a reconeixement de la seva vinculació amb la Ciutat. La medalla fou concedida pel llavors alcalde Josep Miquel Nadal.

El Pas del Temps

Des que es va crear l’Institut Comte de Rius l’any 1928 diversos noms han acompanyat la història del centre: Escola del Treball, Escola Elemental del Treball, Escola de Mestratge Industrial, Institut Politècnic Nacional Comte de Rius, Institut d’Ensenyament Secundari - Superior d’Ensenyaments Professionals Comte de Rius i Institut Comte de Rius.

Escola del Treball (1928-1939)

El 28 de novembre de 1928, amb 160 alumnes, es va inaugurar el primer curs de l’Escola Elemental del Treball, als locals del Patronat Obrer del carrer Armanyà (actual Teatre Metropol), cedits pel cardenal Vidal i Barraquer. Els seus primers directors foren Josep Tulla Planella (1928-1933) i Alberto Planes Boyseu (1933-1939).

La finalitat de l’Escola del Treball era formar l’obrer per tal d’exercir l’ofici corresponent o per assolir el grau de mestre. Feien horari nocturn perquè molts alumnes de l’Escola ja estaven incorporats al món laboral.

Pla d’estudis:

1.Curs preparatori: Càlcul aritmètic i de mesures, expressió gramàtical, geografia i història.

2.Segon nivell (Formació tècnica d’oficial)

 • Primer curs: Mecànica, electricitat, fusta i construcció.
 • Segon curs: Mecànica, electricitat, fusta i construcció.

3.Tercer nivelll (Formació tècnica de mestre). Constava de tres cursos.

Escola elemental del treball (1940-1953)

Al gener de 1940 es reinicien les classes al nou edifici situat a l’actual avinguda Lluís Companys. Els directors de l’Escola Elemental foren: Agustí Sandoval Panasachs (1940-1943) i Antoni Soler Morey (1944-1962).

Premis i Reconeixements

En aquesta època l’Escola Elemental del Treball va rebre dues distincions en l’especialitat d’electricitat i una en la d’ebenisteria. També va obtenir el primer premi de serralleria l’alumne Joan Sans Vilalta al V Concurs Nacional; Joan Cortosa Guarner obté el primer premi en l’especialitat de paleta al VII Concurs Nacional; i el tercer premi a l’Exposició Nacional d’Escoles Elementals del Treball i d’Arts i Oficis Artístics. L’Escola Elemental del Treball feia un seguit d’activitats culturals com a complement a l’ensenyament impartit.

Pla d’estudis:

1.Curs preparatori: Càlcul aritmètic i de mesures, expressió gramàtical, geografia i història.

2.Segon nivell (Formació tècnica d’oficial)

 • Primer curs: Mecànica, electricitat, fusta, construcció, torners, fresadors, serrallers, ebenistes.
 • Segon curs: Mecànica, electricitat, fusta, construcció, torners, fresadors, serrallers, ebenistes.

3.Tercer nivell (Formació tècnica de mestre). Constava de tres cursos.


La mort de Joaquim de Querol i de Rius, professor i president del Patronat Local de Formació Professional, el 1953, va fer que el Ministeri d’Educació Nacional aprovés la darrera denominació del centre: Escola del Treball Comte de Rius.

Escola de Maestria Industrial Comte de Rius (1954-1981)

El primer director d’aquesta nova etapa fou Antoni Soler Morey fins l’any 1965. El succeeí Francesc Magarolas Orteu, fins l’any 1976. Després en fou director Baltasar Marquès Jordà fins l’any 1981.

Per primera vegada s’introdueix el règim diürn (deixava de ser un centre en el qual es matriculaven exclusivament joves que treballaven) i el règim nocturn (es mantenien els antics graus d’Oficial i Mestratge).

Pla d’Estudis:

 • Iniciació Professional
 • Grau d’Aprenentatge: Metall, electricitat, fusta, construcció, delineació industrial i delineació de la construcció.

Als anys 60 s’amplia de manera progressiva l'oferta de grau de mestratge, amb la incorporació de: mecànica, electrònica i química. Als anys 70 el centre és seleccionat pel Ministeri com a centre experimental i articularà l’ensenyament de:

 • Primer Grau en les següents famílies professionals: administratiu, construcció i obres públiques, fusta, mecànica, contruccions metàl·liques, química, delineació, electricitat i electrònica.
 • Segon Grau: administratiu, construcció i obres públiques, fusta, mecànica, construccions metàl·liques, química, delineació, electricitat i electrònica, instrumentació i control.

Premis i Reconeixements

El centre continua rebent premis:

 • 1955. Primera Medalla en l’Exposició d’Escoles de Treball i d’Arts i Oficis celebrada a València.
 • 1955. L’alumne Tomàs Recasens Gras rep el primer premi d’electricista instal·lador en el IX Concurs Nacional de Formació Professional Voluntad de Resurgimiento, celebrat a Bilbao.
 • 1967. L’alumne Josep Maria Brull guanya el premi del Concurs Nacional des Formació Professional Voluntad de Resurgimiento.
 • 1969. L’alumne Leopoldo Gallego guanya el premi del Concurs Nacional de Formació Professional Voluntad de Resurgimiento
 • 1971. L’alumne Sebastián Gutiérrez Leal guanya el premi del Concurs Nacional de Formació Professional Voluntad de Resurgimiento.

L’any 1976 Joan Carles concedeix el diploma d’honor al Centre en reconeixement a la seva participació en els diferents concursos convocats per la Delegación Nacional de Juventudes.

Institut Politècnic de Formació Professional Comte de Rius (1982-1990)

Durant el curs 1981-1982 fou director Lluís Figuerola. Salvador Soler Luz ho fou des de 1983 fins al 1985 i Antoni Barrufet Puig des de 1987 al 1990. El 23 d’octubre de 1982 el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol inaugurava les noves instal·lacions de la zona educacional.

L’Institut s’ha caracteritzat sempre per ser un Centre docent innovador:

 • L’any 1983 elaborarà un projecte per a la atenció dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge: Adaptació de la Formació Professional de primer grau, altrament anomenat curs Bàsic Professional ;
 • L’any 1988-1989 és designat Centre Pilot de Normalització Lingüística.
 • Participà en la definició i la configuració del currículum del mòdul professional 3 d’Automàtica Robòtica que, més tard, conformarà el mòdul de Sistemes de Regulació i Control Automàtic.
 • A partir del curs 1983-1984 l’Institut estableix contactes amb diferents empreses: REPSOL YPF, LEAR, BASF, URV, Tallers Franquès, i Gremi d’Electricistes de Tarragona i l’Institut Donapea de Pamplona.

Pla d’estudis:

 • Formació professional de Primer Grau: Dividida en dos cursos, donava el títol de Tècnic.
 • Formació professional de Segon Grau: Dividit en tres cursos, donava el títol de Tècnic especialista.

Institut d'ensenyament Secundari-Superior d'Ensenayments Professionals Comte de Rius (1990-2009)

Aquesta nova etapa la inicià com a director Antoni Menasanch Estopà (1991-1993), i el seguí Antoni Barrufet Puig (1993-2008). El terme IES-SEP vol dir que l’institut és un punt de referència per als altres centres d’FP. La família professional de referència era la Química Industrial perquè a Tarragona una de les indústries més importants és la Química; i Industrial perquè era una manera d’ englobar les diferents especialitats que s’impartien al centre.

En aquesta etapa s’implantà l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO ), el Batxillerat, i la nova Formació Professional: els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

És a partir del curs 1996-1997 quan es deixen d’impartir els primers cursos de l’antiga Formació Professional de Primer i Segon Grau, i s’inicien els actuals cicles formatius.

La saturació de l’espai disponible al centre va fer que l’ESO s’impartís de forma transitòria a les aules cedides pel CEIP Marcel·lí Domingo, des de 1996 fins al 1998, any de creació de l’IES Sant Pere i Sant Pau i any d’inici del primer curs del Batxillerat i desaparició definitiva de la Formació Professional de Segon Grau.

Pla d’estudis:

 • Formació Professional de Segon Grau (en extinció)
 • Batxillerat
 • ESO
 • Nous Cicles Formatius

Premis i Reconeixements

L’Institut a partir de l’any 2003 participa en el concurs Skills de Formació Professional. Aquest concurs va ser iniciat per Portugal i l’Estat Espanyol en època de dictadura i la participació de l’Estat Espanyol va ser força continua fins l’entrada de la democràcia. Aquest concurs es va extensiu a tot Europa i l’any 2003 hi torna a participar l’Estat Espanyol. Des del 2003 l’Institut Comte de Rius hi ha participat. La seva participació ha estat important i reconeguda.

El Concurs Skills té diferents etapes:

 • CATSKILLS.Els instituts de Catalunya es presenten i els guanyadors passen a la segona ronda.
 • SPAINSKILLS. Els guanyadors dels diferents concursos que s’han fet a l’Estat Espanyol són els que es presenten a l’SpainSkills. En aquesta segona ronda els diferents guanyadors van al Worldskills i a l'Europeskills
 • EUROPESKILLS. Els participants que queden en segon lloc de l’SpainSkills es presenten a l’EuropeSkills.
 • WORLDSKILLS. Els guanyadors de l’SpainSkills es presenten al WorldSkills.

L’any 2005 l’Institut Comte de Rius va guanyar el seu primer CatSkills, l'any 2006 va guanyar a l’EuropeSkills i el 2007 va participar al WorldSkills, al Japó.

L'Institut Comte de Rius en l'actualitat

L’any 2010 tots els centres d’ensenyament secundari passen a tenir una nova nomenclatura; tots són, a partir d’aquest moment, instituts, i el nostre passa a tenir el nom oficial d'Institut Comte de Rius.

Actualment, l’institut ofereix etapes educatives postobligatòries de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior, així com el curs d'accés a grau mitjà (CAM) i el cicle formatiu d'FP bàsica d'electricitat i electrònica.

La finalitat de l’Institut és proporcionar als alumnes una maduresa intel·lectual i humana que els capaciti per als estudis superiors, la integració al món laboral o per crear la seva pròpia empresa.

L’oferta al nostre centre és la següent:

Batxillerat:

 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i de ciències socials

Curs d'Accés a Grau Mitjà (CAM)

Formació Professional Bàsica en Electricitat i Electrònica

Formació Professional:

Família Cicle
Professional Electricitat i Electrònica
 • CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 • CFGS Automatització i Robòtica Industrial
 • CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics
 • CFGS Manteniment electrònic
Professional Edificació i Obra Civil
 • CFGM Obres d'Interior, decoració i rehabilitació
 • CFGS Projectes d’edificació
Professional Fabricació Mecànica
 • CFGM Mecanització
 • CFGS Disseny en fabricació mecànica
Professional Química
 • CFGM Operacions de laboratori
 • CFGM Planta química
 • CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat
 • CFGS Química industrial
Professional Transport i Manteniment de Vehicles
 • CFGM Electromecànica de vehicles

L'Institut Comte de Rius coordina la proposta de Centre FP.cat de Tarragona. Aquesta proposta contempla la millora de la sostenibilitat, la innovació i el progrés del teixit industrial de la ciutat de Tarragona i el seu entorn comarcal en un marc de col·laboració amb d’altres agents –aliances–, i té com a missió donar resposta a les necessitats de formació i qualificació professional del sector de la química industrial i dels seus sectors afins (fabricació mecànica, electricitat i electrònica, manteniment i serveis a la producció.... ).

L’oferta formativa de formació professional del Centre Fp.cat de Tarragona posa l’èmfasi en la formació permanent, la integració social i la inclusió de les persones o grups desafavorits en el mercat de treball. Per tal de fer-ho possible s’ofereixen,en règim presencial i semipresencial, mòduls professionals inclosos en títols i certificats de professionalitat associats a unitats de competència del Catàleg de Qualificacions Professionals.

L’Institut Comte de Rius permet cursar parcialment cicles formatius a les persones que no posseeixen els requisits acadèmics i que participen o han participat en accions de formació professional per a l’ocupació, formació permanent, d’integració social o d’inclusió de persones o grups desafavorits en el mercat de treball. La gestió compartida possibilita l’adaptació de l’oferta formativa a les transformacions de les demandes i expectatives de la societat i dóna resposta a les necessitats, en l’àmbit ocupacional, de les persones i de les empreses del nostre entorn.

Aquesta estratègia és possible gràcies a la col·laboració que es manté amb les empreses, les associacions empresarials i les entitats, treballant en una mateixa direcció, aportant les nostres experiències i compartint les dels altres com una mostra d’enriquiment.

Per posar Europa en el camí de la recuperació és essencial millorar el nostre capital humà ja que "millorar les capacitats no és un luxe per als més qualificats, és una necessitat per a tots”.

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat