FP Dual

La formació professional en alternança o dual està formada per un conjunt d'accions i iniciatives formatives que tenen per objecte la qualificació professional de les persones, combinant els processos d'ensenyament i aprenentatge en l'empresa i en l’institut.

La formació professional en alternança o dual està basada en una major col·laboració i participació de les empreses en els sistemes de formació professional, propiciant una participació més activa de l'empresa en el propi procés formatiu de l'alumnat, i permeten així, que coneguin de manera més propera la formació que reben els joves, cada vegada més adaptada a les demandes dels sectors productius i a les necessitats específiques de les empreses.

Amb la formació en alternança o dual es pretén que l'empresa i l’institut estrenyin els seus vincles, sumin esforços i afavoreixin una major inserció de l'alumnat al món laboral durant el període de formació.

Responsabilitat social corporativa

En el desenvolupament de l'oferta de la formació professional és necessari donar a la societat una resposta de professionalització dinàmica i ajustada a les demandes socials i econòmiques del moment i de cada territori, per aquest motiu, cal dissenyar unes ofertes formatives ajustades a les competències professionals demandades pel sistema productiu.

L’Institut Comte de Rius com a generador de respostes a l’entorn

L’oferta de formació professional del nostre institut és dinàmica i està ajustada a les demandes socials i econòmiques de cada moment i cada sector, facilitant així la formació al llarg de la vida , i responent tant a les necessitats de formació inicial com a les necessitats de qualificació i requalificació de les persones.

Aquest model obert i flexible que oferta a demanda l’institut respon a la majoria de necessitats expressades tant per les persones com per les empreses.

 • A les persones, els permet decidir si opten per fer tota la formació que dóna el títol o bé cursar només alguns dels mòduls especifiquis que el componen.
 • A les empreses, les possibilitats d’aquest model curricular obre la porta a poder fer adaptacions curriculars als seus llocs de treball i qualificar els seus treballadors en noves competències. Aquesta possibilitat dóna valor afegir a la política de formació de l’empresa.

Valor afegit que aporta l’experiència

 • Fomentar l’ocupació a partir d’una major vinculació de l’alumnat amb el món empresarial.
 • L’empresa assumeix protagonisme i s’implica en la formació de l’alumnat a través de la seva participació activa.
 • Es combina la formació en el centre amb programes d’aprenentatge i activitats remunerades a l’empresa.

Avantatges per l’alumnat

 • Compaginar la formació al centre i l’activitat remunerada en una empresa del sector.
 • Una part dels aprenentatges s’obtenen amb l’activitat a l’empresa.

Avantatges per a l’empresa

 • Coneixement directe de les potencialitats de l’alumne, tot fomentant el relleu generacional a l’empresa . Aprenents.
 • Formació en les pròpies instal·lacions de l’empresa.
 • Integrar l’alumnat becat o contractat als propis plans de formació intern. Reconeixement acadèmic.
 • Adaptabilitat curricular.

Avantatges per l’institut

 • Augment del valor de l’institut i de la demanda del cicle.
 • Motivació de l’alumnat i millora del rendiment.
 • Satisfacció del professorat.
 • Enfortir els vincles amb les empreses.

Aliances

A l’Institut Comte de Rius entenem la gestió de les aliances externes com la concreció d’una estratègia que faci possible l’adaptació de la nostra feina a les transformacions de les demandes i expectatives de la societat.

 • Identifiquem les oportunitats per establir aliances clau amb organitzacions i amb la comunitat d’acord amb la política, l’estratègia i la missió del centre.
 • Estructurem les relacions amb col·laboradors individuals, organitzacions col·laboradores o associades per incrementar l’eficàcia i les possibilitats del centre.
 • Establim aliances i col·laboracions en el procés d’ensenyament/ aprenentatge que contribueixin a millorar els seus resultats.
 • Assegurem que la cultura i els plantejaments de l’organització amb la qual s’estableix una aliança són compatibles amb els valors i plantejaments del centre educatiu.
 • Compartim amb els col·laboradors del centre el coneixement i oferim suport al desenvolupament mutu.

Tot això és i serà possible si la nostra organització és capaç d’oferir resposta a les necessitats de les persones, de les seves famílies i de les empreses del nostre entorn. Aquesta estratègia, gràcies a la col·laboració que manté l’institut amb l’administració educativa, amb d’altres institucions, organitzacions, entitats i centres educatius, tot treballant en una mateixa direcció, per a la millora del nostre servei, genera una filosofia innovadora i creativa, amb l’objectiu de millorar els processos.

L’oferta curricular de la formació professional en alternança o dual a l’Institut Comte de Rius

1r Curs
Sector Cicle Formatiu Aliança
Petroquímic
 • CFGS Química Industrial
 • Certificat de Professionalitat i Oferta Modular parcial del CFGS de Química Industrial. Formació Professional Integrada
 • REPSOL
 • REPSOL Servei d’Ocupació de Catalunya Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
Químic
 • CFGS Química Industrial
 • CFGS Química Industrial
 • CFGS Química Industrial. Formació Professional Transnacional
 • CFGS de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat
 • DOW Chemical Ibérica
 • Associació d’Empreses Química de Tarragona. AEQT (Sekisui, TEDESA, IQOXE, ASESA, Nitricomax, Solenis, Covestro, BasellPoliolefinas, Clariant, Ravago, Akzo Nobel)
 • BASF Tarragona
 • BASF Ludwigshafen (Alemanya)
 • AEQT (DOW, BASF, Basell de poliolefines, Covestro, Clariant, TEDESA, Solenis, IQOXE, Carburos Metálicos) No AEQT (RPK, Indústria alimentària CRUSVI, Gestora Catalana de Residus, CCT, Kellogg’s, EMATSA, Indústries Teixidó, ABELAN).
Manteniment elèctric instrumentista
 • CFGS d’Automatització i Robòtica Industrial
 • AEQT (REPSOL, Covestro, Clariant, DOW, Carburos Metálicos)
 • PROACIT
 • Andreu Manteniment Montajes y Mantenimientos S.A.
 • TodoImpresion Systems S.L.
 • Ravago
 • SCA
 • MATCH
 • Amiantit S.A.
 • Europastry
 • Mundoforn
 • Guerin
 • APEMTA
 • Indústries Teixidó
Metall
 • CFGS Disseny en Fabricació Mecànica
 • Indústries Teixidó
 • APEMTA DOW Chemical Ibérica
 • RPK
 • Cargill
 • Technip
Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat