Autòmats programables

AUTÓMATS PROGRAMABLES - SIEMENS S7-1200
(Software TIA-PORTAL de SIEMENS)

CURS TOTALMENT SUBVENCIONAT (TREBALLADORS EN ACTIU, AUTÒNOMS I ATURATS)

PROMOTOR:
FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA DE CCOO
MODALITAT:
PRESENCIAL
HORES TOTALS:
65 h.
HORES TEÒRIQUES:
25 h.
HORES PRÀCTIQUES:
40 h.
INICI:
21 de març 2015
FINALITZACIÓ:
20 de juny 2015
HORARI:
Dissabtes mati de 8.30 a 13.30 h.

OBJECTIUS DE L’ACCIÓ FORMATIVA

Objectius generals de l’acció formativa:

Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre automatització programable com a base per a l’adquisició de les competències pertinents necessàries per a l’exercici de les ocupacions relacionades amb automatismes industrials.

Descripció dels objectius específics:
  • Configurar circuits d’automatismes programables, seleccionant els seus elements i elaborant esquemes.
  • Muntar sistemes automàtics amb control programable, interpretant documentació tècnica i verificant el seu funcionament.
  • Localitzar avaries i disfuncions en instal·lacions d’automatització programable, analitzant els símptomes i identificant les causes que les produeixen.
  • Reparar avaries i disfuncions en instal·lacions d’automatització programable, ajustant o substituint els elements defectuosos.

CONTINGUTS DE L’ACCIÓ FORMATIVA

Unitats Didàctiques:
  • UD1. Configuració de circuits amb autòmats programables (20 H)
  • UD2. Sistemes automàtics amb control programable (20 H)
  • UD3. Avaries d'instal·lacions d'automàtiques amb control programable (15 H)
  • UD4. Manteniment i reparació d'instal·lacions d'automatització industrial programable (10 H)

Interessats contactar amb:

Joan Marti.
Coordinador de Formació Contínua.Institut Comte de Rius.
C/ Marcel.li Domingo s/n. Campus Sescelades. Tarragona
Tel: 670038760
Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat