Batxillerat de Ciències i Tecnologia

 • Atenció i seguiment individualitzat al llarg de tota l’etap
 • Auxiliars de conversa en anglès (llengua nativa)
 • Activitats culturals i complementàries
 • Aules multimèdia i i entorns virtuals d’aprenentatge
 • Possibilitat d’estades formatives a empreses

Matèries comuns

(Matèries obligatòries que tots els alumnes han de cursar durant el Batxillerat)

1r i 2n CURS 1r CURS 2n CURS
Llengua i literatura catalana Filosofia Història de la Filosofia
Llengua i literatura castellana Educación física Història
Llengua estrangera - Anglès Ciències pel món contemporani
Tutoria
Treball de recerca

Matèries de modalitat

(Els alumnes han de triar entre 3 i 4 matèries per curs)

Orientació individual en la construcció del vostre itinerari des del moment de la matrícula
1r i 2n CURS
Matemàtiques (obligatòria a 1r) Física
Dibuix Tècnic Química
Ciències de la Terra Biologia
Tecnologia

Matèries optatives

Segona llengua estrangera (els dos cursos) Dinamització d’Activitats Físiques
Estada a l’empresa Psicologia

Empreses que han colaborar en la formación d’alumnes

 • CLUB BASQUET TARRAGONA
 • X-LABEL SOLUCIONS INTEGRALS
 • CONSULTING S.L.
 • ESTERVALL S.A.
 • AGRÍCOLA DE SERVEIS C.B.
 • CENTRO VETERINARIO TARRAGONA
 • CENTRE D’ESTUDIS I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
 • LLAR D’INFANTS EL NIUET S.C.C.L.
 • TEN SOLUTIONS SOFTWARE AND
 • FARMÀCIA LLOPART
Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256