CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Nou

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT – CURS 2022/2023

Els Certificats de Professionalitat o “CP” són formacions que t’aporten una acreditació oficial de les teves competències segons el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. El CP és un document que té validesa en tot el territori Espanyol i capacita a la persona per a desenvolupar una activitat laboral específica a través dels diferents mòduls formatius, incloent-hi pràctiques formatives a centres de treball.

A més, a través de la realització dels Certificats de Professionalitat, es poden convalidar de forma parcial estudis de Formació Professional. Cursar un CP ens pot ajudar a decidir la nostra branca d’estudis, podent ser una primera presa de contacte amb una professió que vulguem veure si ens agrada, ja sigui perquè ens estem formant per sortir al món laboral, o perquè volem un canvi de professió.

Aquest curs 2022-2023 s’impartiran els següents CP:

Nou

QUI0408: Operacions de moviments i lliuraments de productes EN LA INDÚSTRIA QUÍMICA (Nivell 2)

Realitzar operacions relacionades amb la recepció de materials utilitzats en plantes químiques -inclòs el seu control- l'emmagatzematge i condicionat dels mateixos, així com les operacions de subministrament en planta de matèries i productes intermedis i, si escau, la seva envasat, contribuint a l'acompliment dels plans de producció, a els requisits de qualitat i mantenint les condicions de seguretat personal i ambiental establertes en la normativa

  • Inici: 11/01/2023
  • Finalització mòduls teòrico-pràctics (380 h): 24/02/23
  • Dies de classe: de dilluns a divendres
  • Horari: 15’00 a les 21’00 h.
  • Inici pràctiques empresa (80 h): 25/02/23
  • Fitxa del certificat

Nou

Si estàs interessat omple el següent formulari:

FORMULARI

 

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256