CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Nou

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT – CURS 2022/2023

Els Certificats de Professionalitat o “CP” són formacions que t’aporten una acreditació oficial de les teves competències segons el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. El CP és un document que té validesa en tot el territori Espanyol i capacita a la persona per a desenvolupar una activitat laboral específica a través dels diferents mòduls formatius, incloent-hi pràctiques formatives a centres de treball.

A més, a través de la realització dels Certificats de Professionalitat, es poden convalidar de forma parcial estudis de Formació Professional. Cursar un CP ens pot ajudar a decidir la nostra branca d’estudis, podent ser una primera presa de contacte amb una professió que vulguem veure si ens agrada, ja sigui perquè ens estem formant per sortir al món laboral, o perquè volem un canvi de professió.

Aquest curs 2023-2024 s’impartiran els següents CP:

Nou

QUIE0108: OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (NIVELL 2)

Competència general:
Dur a terme totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les màquines, els equips i les instal·lacions d'aquests processos; mantenint les condicions de seguretat, de qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzant-se del manteniment bàsic dels equips de l'àrea de treball.

  • Inici: Octubre 2023
  • Finalització formació teòrico-pràctica a l’Institut: Març 2024
  • Dies de classe: de dilluns a divendres
  • Horari: 15’00 a les 21’00 h
  • Inici pràctiques empresa (80 h): Abril 2023
  • Fitxa del certificat

Nou

Si estàs interessat/ada:

1- Omple el següent formulari

FORMULARI

2- Envia un correu a l'adreça certificatsdeprofessionalitat @comtederius. cat amb una breu presentacio i adjunta el teu currículum vitae (CV).

 

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat