Digitalització del manteniment industrial

Títol LOE

Participants en el procés i requisits

Poden participar en el procés les persones interessades que estiguin en possessió dels títols següents:

 • CFPS EEA0 Sistemes electrotècnics i automatitzats
 • CFPS EEB0 Automatització i robòtica industrial
 • CFPS EEC0 Manteniment electrònic
 • CFPS FMB0 Programació de la producció en fabricació mecànica
 • CFPS FMC0 Disseny en fabricació mecànica
 • CFPS IAB0 Processos i qualitat en la indústria alimentària
 • CFPS IMA0 Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
 • CFPS IMB0 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
 • CFPS IMC0 Mecatrònica industrial
 • CFPS QUA0 Química industrial
 • CFPS QUB0 Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

Durada dels estudis

600 hores (495 hores en un centre educatiu i 105 hores en un centre de treball) 1 curs escolar, de 18.30 a 21.30 h

Capacitacions que s’assoliran en el curs

 • Caracteritzar els tipus, activitats i principals indicadors del manteniment industrial per proposar estratègies segons les necessitats de l'organització.
 • Adaptar les activitats i procediments de manteniment per a la minimització de riscos associats al factor humà i al tipus d'indústria.
 • Adaptar els processos i / o màquines mitjançant la incorporació de les tecnologies digitals seleccionades, atenent a criteris de seguretat, eficiència i sostenibilitat.
 • Avaluar la millora en els processos de manteniment digitalitzat mitjançant el seguiment de l'evolució dels indicadors identificats.
 • Reprogramar i ajustar paràmetres de funcionament i readaptar el sistema davant de nous requisits d'operació i monitorització en l'entorn dels processos de manteniment.
 • Aplicar solucions de comunicacions industrials, realitzant la presa de dades i integrant els sistemes d'emmagatzematge de dades.
 • Analitzar la informació recollida com a resultat de la digitalització del manteniment per optimitzar els processos implicats
 • Organitzar i gestionar el manteniment de les instal·lacions mitjançant tècniques i aplicacions digitals.
 • Optimitzar les operacions de manteniment mitjançant la introducció de tecnologies avançades pròpies del sector.

Quines són les sortides professionals?

Implantar i gestionar projectes de digitalització del manteniment en entorns industrials, aplicant les tecnologies d'última generació i complint els requisits de qualitat, seguretat i respecte a l'entorn.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són:

 • Expert en digitalització del manteniment industrial.
 • Expert en automatització i digitalització industrial.
 • Responsable en digitalització industrial.

Més informació

 • Reial Decret 480/2020 de 7 d’abril, pel que s’estableix el Curs d’especialització en digitalització del manteniment industrial i es fixen els aspectes bàsics del currículum (BOE núm. 134, de 13 de maig de 2020).

Mòduls professionals del cicle formatiu

Els mòduls professionals són els següents:

Mòduls professionals:
M1: Metrologia i instrumentació intel·ligent (66 h)
M2: Estratègies del manteniment industrial (132 h)
M3: Seguretat en el manteniment industrial (99 h)
M4: Monitoratge de maquinària, sistemes i equips (66 h)
M5: Sistemes avançats d’ajuda al manteniment (132 h)
M6: Formació en centres de treball (105 h)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256