CURS D’ESPECIALITZACIÓ: DIGITALITZACIÓ EN EL MANTENIMENT INDUSTRIAL

Nou

1.- Participants en el procés i requisits

Poden participar en el procés les persones interessades que estiguin en possessió dels títols següents:

CFPS EEA0 Sistemes electrotècnics i automatitzats
CFPS EEB0 Automatització i robòtica industrial
CFPS EEC0 Manteniment electrònic
CFPS FMB0 Programació de la producció en fabricació mecànica
CFPS FMC0 Disseny en fabricació mecànica
CFPS IAB0 Processos i qualitat en la indústria alimentària
CFPS IMA0 Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
CFPS IMB0 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
CFPS IMC0 Mecatrònica industrial
CFPS QUA0 Química industrial
CFPS QUB0 Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

Oferta:
20 places

Nou

2.- TERMINIS:

 • Presentació de sol·licituds:  de l’1 al 7 de juliol de 2021.
 • Publicació llistes provisionals:  8 de juliol de 2021.
 • Publicació llistes provisionals

 • Sorteig de desempat: 9 de juliol de 2021 (a les 11 h a la Sala de Qualitat).
 • Període de reclamacions:  del 9 al 15 de juliol de 2021.
 • Publicació llistes definitives:  16 de juliol de 2021.
 • Publicació Llistes definitives

 • Matrícula: del 19 al 23 de juliol de 2021.
Nou

3.- Documentació per a la preinscripció

El model de sol·licitud de preinscripció es troba a disposició en el web del Departament d'Educació per poder-lo descarregar i emplenar.

Descarregar sol·licitud de preinscripció

Documentació a presentar, presencialment, en el centre:

 • Sol·licitud de preinscripció emplenada.
 • DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Certificació de la qualificació mitjana del cicle de formació professional que permet l'accés.
Nou

4.- Assignació

Ordre descendent segons la qualificació mitjana del cicle de formació professional que s’al·legui per accedir al curs.

En cas d’empat en les qualificacions, s’aplicarà sorteig de desempat el dia 9 de juliol.

 

Nou

5.- Llista d’espera

En cas que la demanda sigui superior a l’oferta de places, les sol·licituds que no s’assignin al centre i curs d’especialització restaran en la llista d’espera en l’ordre que es segueix per fer l’assignació.

 

Nou

6.- Documentació per a la matrícula

 • Matrícula ordinària: del 19 al 23 de juliol. Horari de 8.30 h a 14 h. Prèviament, cal demanar dia i hora.
 • cita prèvia

 • Les persones que no formalitzin la matrícula abans del 23 de juliol perdran el dret a reserva de plaça.

 

Documentació per formalitzar la matrícula:

 • Imprès de matrícula (recollir a consergeria).
 • Fotocòpia i original del DNI.
 • Fotocòpia i original de la tarja sanitària.
 • Tres fotos en color tipus carnet.
 • Original i fotocòpia del/s certificat/s dels estudis finalitzats que permeten l’accés.
 • Resguard de l’import ingressat a qualsevol caixer de la Caixa de Pensions al compte de l’Institut Comte de Rius i indicant el nom de la persona que es matricula. (Assegurança escolar i aportació serveis del centre, AFA opcional). Veure imprès de pagament.

 

Nou

7.- Preus de matrícula i impresos de pagament:

 

Llista d’admesos i llista d’espera

Les llistes d’admesos i exclosos es publicaran a la web de forma anonimitzada.

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256