NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE:

(Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC) i les orientacions del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius)

Les normes d'organització i funcionament (NOFC) de l’Institut Comte de Rius, que formen part del projecte educatiu, apleguen de manera ordenada el conjunt d'acords i decisions d'organització i de funcionament que s'hi adopten en la nostra organització per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i explicita les concrecions pedagògiques i organitzatives per orientar l’acció docent, l’estructura organitzativa de gestió, coordinació i participació, l’organització pedagógica, la convivència i la gestió i funcionament.

Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció del centre públic, aprovar les normes d'organització i funcionament i les seves modificacions.

Document NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat