Pla Estratègic de Centre

PLA ESTRATÈGIC:

El pla estratègic (PE) de l’Institut Comte de Rius recull de manera sistematizada els objectius estratègics a mitjà termini del centre, les estratègies, les accions i les polítiques previstes per assolir-los, i els sistemes i instruments d’avaluació corresponents mitjançants indicadors. En definitiva,  és una eina de gestió útil per fer realitat a mitjà termini el projecte educatiu, mitjançant el desenvolupament del projecte de direcció.

El pla recorda el procés que els/les professors/es seguim quan hem de fer la nostra feina docent amb els/les alumnes: cerquem informació per determinar els coneixements, actituds i competències dels/de les nostres alumnes; ens plantegem uns objectius en funció de la informació anterior i dels objectius curriculars; pensem estratègies i desenvolupem accions per aconseguir els objectius; i apliquem l’avalució contínua per determinar en quina mesura avancem, què ens funciona i què no, i ens replantegem la nostra tasca per a la millora contínua.
En l’elaboració i el desplegament del pla ha d’haver el compromís de tota la comunitat educativa, per la qual cosa es concreten les corresponsabilitats i es rendeixen comptes al claustre i al consell escolar.

Document PLA ESTRATÈGIC

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat